"...توی یک چشم به هم زدن "

این شعار ما در رابطه با رشد فرزندانمان یعنی بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه زندگیمان است که قبل از اینکه ما آماده باشیم آنها به سنی رسیده اند که باید وارد مرحله جدیدی از زندگی یعنی همان تحصیل مدارج عالی دانشگاهی و استقلال فردی و اجتماعی شوند و اینجاست که خیلی از والدین حس میکنند هنوز فاصله زیادی با آنچه باید نسبت به فرزندانشان و آینده آنها دریابند، دارند وآن نیز بخاطر مشغله زیادیست که تک تک والدین برای گذران امور عادی زندگی دارند و عدم تخصص کافی و تنوع بیش از حد اطلاعات ، اکثر آنها را درگیر امور روزانه و یا سردرگمی در یافتن مناسبترین راه نموده است.

گروه شهبا نماینده رسمی موسسه آموزشی هارتلند آمریکا ( HIFE )

امروز برای موفقیت تحصیلی و شغلی فردا شما برنامه دارد

اولین

مرکز آموزش علوم مالی به زبان فارسی

-----------------------------------------------

 مرکز استعداد یابی محصلین دبیرستانی و داوطلبین دانشگاهی

-----------------------------------------------

 مرکز کمک آموزشی جهت ارتباط بین فرزندان و اولیا 

-----------------------------------------------

  مرکز حرفه ای جهت تطبیق استعداد فرزندان شما با آینده شغلی و رشته تحصیلی

-----------------------------------------------

  مرکز ارایه منابع کمک هزینه تحصیلی با در نظر گرفتن رشته تحصیلی و محل تحصیل و دهها نوع خدمات بینظیر دیگر برای از بین بردن نگرانی شما در رابطه با آینده تحصیلی فرزندانتان

 تماس با گروه تخصصی شهبا

برای هرگونه درخواست با شماره تلفن و یا ایمیل ما در تماس باشید

(416) 875 6745  |   Info@rezashahba.com

نشانی ما 

#512 - 3100 Steeles Ave. West 
Vaughan ON L4K 3R1

Phone: (905) 597-7123

Fax: (905) 597-7124

Success! Message received.